Życie codzienne (w) Archiwum.

Projekt grantowy Archiwum Badań nad Życiem Codziennym dobiegł końca, a wraz z nim przyszedł czas na efekty w  postaci trzech publikacji. W jednej z nich odnajdziesz również mój ślad – o tej książce więc napisałem ten post. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie trzy książki, jak i samo Archiwum jest gotne uwagi!

W skrócie…

Życie codzienne (w) Archiwum pod redakcją Marty Zawodnej-Stephan o wieloautorska monografia naukowa – efekt grantu naukowego otrzymanego przez badaczy z poznańskiej socjologii. O Archiwum Badań nad Życiem Społecznym pisałem już post.

Przypomnę jednak, że głównym celem projektu Archiwum Badań nad Życiem Codziennym jest (a właściwie było, bo właśnie się zakończył) identyfikacja, zebranie i uporządkowanie materiałów dotyczących życia codziennego, a pochodzących z badań [głównie jakościowych] prowadzonych w przeszłości przez polskich socjologów i antropologów oraz udostępnienie tego typu danych w postaci otwartego archiwum umieszczonego w internecie [klik przechodzisz do archiwum].

Życie codzienne i Archiwum

Prace archiwalne dla większości osób bez zacięcia historyczno-bibliotecznego brzmią pewnie jak forma kary za złe uczynki ze wszystkich poprzednich wcieleń. Ja pierwotnie również miałem silne poczucie, że to mozolna praca, do której absolutnie nie jestem stworzony. Właściwie podtrzymuję tę opinię. Doceniam teraz bardziej pracę archiwistów i archiwistek, dzięki którym mamy wspaniałe zasoby źródeł, z których możemy korzystać my i nasi potomkowie. Nie czuję jednak na tyle misji archiwistycznej, by dalej uczestniczyć w odszukiwaniu autorów, katalogowaniu prac, wysyłaniu pism z prośbami o zgody czy ogólnie pojętym dygitalizowaniu materiałów archiwalnych. Świetnie czuję się natomiast wtedy, kiedy takie zasoby mogę powtórnie wykorzystywać i odnajduję w nich bogate źródła wiedzy o życiu codziennym w dalszej lub bliższej przeszłości. A myślę, że potencjał w naszym Archiwum pod tym względem jest ogromny!

Książka

Publikacja składa się z trzech części: (1) Życie codzienne, (2) Życie Archiwum, (3) Życie codzienne w Archiwum.

Pierwsza część to wynik pracy teoretycznej i badawczej wykonanych przez Bogumiłę Mateję-Jaworską wraz z Martą Zawodną-Stephan oraz Rafała Drozdowskiego. Teksty tych autorów przybliżają tradycję badań nad codziennością w Polsce oraz wskazują potencjał tego nurtu w dzisiejszej socjologii i nie tylko.

W drugiej części Piotr Luczys, Filip Schmidt oraz Marek Krajewski pochylają się nad trudami i znojami tworzenia i używania Archiwum Badań nad Życiem Codziennym.

Ostatnia część to największa „varia”. Życie codzienne w Archiwum zinterpretowaliśmy różnorako – albo zanurzyliśmy się w materiałach i je ponownie analizowaliśmy, albo opowiadaliśmy o procesie tworzenia Archiwum i jego wykorzystania w pracy dydaktycznej, albo też stworzyliśmy autoetnografię badacza archiwum. W ten sposób powstały teksty Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej iZosi Małkowicz-Daszkowskiej, Gosi Kubackiej i Jacka Kubery, Agi Stamm, Bogny Kietlińskiej i Aleksandry Zalewskiej-Królak oraz tekst dwóch Przemysławów – czyli Przemka Nosala i mój. Ten ostatni, jest mi rzecz oczywista, najlepiej znany, więc krótko o nim 🙃

Uniwersalia strachu

W tekście porównaliśmy badania strachu obecne we współczesnych sondażach oraz to, jak przejawiał się on w pamiętnikach bezrobotnych z 1938 roku. Oczywiście metodologicznie taka „komparatystyka” nie jest zbyt zasadna, ale wyniki trochę bronią takiego rozwiązania.

Grupując lęki i strach w szersze zbiory wyróżniliśmy trzy główne obszary, w których strach był obecny: (1) dobrostan osobisty, (2) destabilizacja wewnętrzna kraju oraz (3) zagrożenie zewnętrzne. Doszliśmy na tej podstawie do wniosku, który znalazł się słowie „uniwersalia” z tytułu tekstu. Trudno bowiem nie zauważyć aktualności tych trzech główny grup zagrożeń. Co ciekawe – pomimo faktu, że większość ludzi nie pamięta bezpośredniego zagrożenia zewnętrznego naszego kraju, nie przeżyła wojny, to mimo wszystko żyje tym w strachu przed czymś, czego nie doświadczyła i – jak twierdzę – nie doświadcza nigdzie, oprócz dyskursu dostarczanego przez media. To jednak wystarcza (i wystarczało również w Międzywojniu).

Zachęcam jednak do przeczytania tego tekstu, jak i całej książki ‼️


Zwłaszcza, że jest dostępna bezpłatnie ➟ http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/handle/10593/25020

_________
Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o książce? Zainteresowało Cię Archiwum Badań nad Życiem Codziennym?
Zostaw swój trop – napisz komentarz lub skontaktuj się ze mną mailowo tutaj .