O blogu

Nazywam się Przemysław Rura i jestem socjologiem. Zajmuję się badaniami kultury wizualnej i materialnej, a moimi głównymi obszarami zainteresowań są style życia i życie codzienne, social media, studia miejskie i komunikacja społeczna. Innymi słowy staram się zarówno wyjaśniać fenomen iPhonów czy opisywać mechanizmy lansu, jak i zajmować się sposobami wywierania wpływu w przekazach wizualnych czy społeczną rolą balkonów.
Najciekawszymi wynikami i pomysłami dzielę się na tym blogu.

Skończyłem socjologię (IS UAM 2015), a obecnie jestem doktorantem w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Instytutu Socjologii UAM. W przygotowywanej rozprawie zajmuję się relacją wielozmysłowości i stylów życia. Trudami, bolączkami i sukcesami doktoranckiego życia również dzielę się na blogu.

Cultural Wolf to propozycja spojrzenia (a raczej „spojrzeń”) na szeroko rozumianą kulturę. Na tym blogu znajdziesz teksty, recenzje, polecenia, projekty i inne ciekawe z mojego punktu widzenia treści. Warto zaglądać też na fanpage, ponieważ tam umieszczam zdecydowanie krótsze i bardziej spontaniczne wpisy.